top of page
nETTISIVU13.jpg
Anchor 1

Sirkus / Akrobatia / Zumba

SIRKUSTAIDE 

                                            

Etelä-Savon Tanssiopiston sirkustaiteen opetus alkoi v. 2012.  Opiston Sirkuskoulu antaa sirkustaiteen yleisen oppimäärän mukaista opetusta.  Opetus on tavoitteellista ja vuosittain etenevää, joka mahdollistaa perusasioiden opettamisen perusopintojen yhteydessä ja lajikohtaiset opinnot mm. teemaopintojen yhteydessä.  Opetuksen pohjana toimii Sirkustaiteen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma 30.6.2018.

Sirkus on esittävän taiteen ja viihteen muoto, joka voi yhdistellä useita eri sirkuslajeja. Perinteisessä muodossaan sirkusesitys koostuu akrobaattinumeroista, jongleerausesityksistä, eläinnumeroista ja klovneria osuuksista. Sirkuksen perinteinen esiintymispaikka on sirkusteltta, jonka keskellä sijaitsee areena eli maneesi.  Eläinnumeroista on pitkälti luovuttu, tosin esittävän taiteen yksi osa on esittää eläintä, jolloin kaikki on mahdollista. Toivottavasti eläinten puuttuminen ei kuitenkaan ole esteenä harrastuksen aloittamiseen, kuten yhdellä pienellä sirkustelijalla joskus alkuvuosina oli; pettymys oli suuri, kun meillä ei sirkuskoulussa ollutkaan leijonia ja elefantteja!
Tärkeässä roolissa perinteisessä sirkusesityksessä ovat artistien lisäksi sirkustirehtööri sekä orkesteri, joka myötäilee kaikkia ohjelmanumeroita, joskaan monissa sirkuksissa ei enää nykyään käytetä live-orkestereita!

1970-luvulta alkaen on perinteisen sirkuksen rinnalle noussut nykysirkus, joka yhdistelee näyttämötaiteita melko vapaasti.  Tätä puolta pyrimme tasapuolisesti suosimaan omassa sirkusopetuksessamme. 


Kaikki sirkus-tunnit pidetään Paukkulinnan isossa alasalissa (Teatterisali).

SIRKUS 1-2 / PANDAT

Tunnit painottuvat sirkusharjoitteisiin ja leikkeihin, joiden avulla lasten motoriset taidot, kuten tasapaino, liikkuminen ja välineiden käsittely, kehittyvät monipuolisesti. Tunneilla harjoitellaan esimerkiksi kuperkeikkoja, kärrynpyöriä ja käsinseisontaa sekä tutustutaan sirkuslajeihin, kuten jongleeraukseen, pariakrobatiaan, trampoliiniin ja tasapainopuomilla kävelyyn. Harjoituksissa voidaan käyttää myös mm. teatteria, pantomiimia ja musiikkia. Turvallisen ympäristön luominen ja leikkien kautta oppiminen on olennaista tunneilla.

 

SIRKUS 3 / DRAMAKRO

Keskitason tunneilla syvennetään sirkuslajien osaamista oppilaan omien lajipainotusten mukaisesti. Lattia-akrobatiaharjoitukset sisältävät mm. kuperkeikkoja, kärrynpyöriä, käsinseisontaa, pääseisontaa, siltakaadon, käsinseisontakuperkeikan ja perhosenpotkun harjoittelua. Lisäksi jatketaan ja syvennetään pariakrobatian harjoituksia. Sirkusharjoitteisiin kuuluu lisäksi mm. jongleeraus, diabolo, tasapainoilu puomilla, yksipyöräisillä ajaminen.  Kehonhuolto ja voimaharjoittelu ovat tärkeä osa harjoituksia. Oppilaat harjoittelevat myös ilmaisua ja esiintymistä.  Näytöksiin valmistettava esitys tehdään oppilaiden valitsemassa lajissa, jokaisen omia vahvuuksia korostetaan ja kaikki pääsevät esiintymään. 
 

 

SIRKUS FAMILY

Iloista liikkumista ja leikkiä lasten ehdoilla. Tutustumme sirkuksen mahdollisuuksiin yhdessä tekemällä. Tunti tarjoaa elämyksiä ja sopivia haasteita niin lapselle kuin aikuiselle. Kurssilla tavoitteena on vahvistaa aikuisen ja lapsen välistä sidettä ja tukea lapsen kehitystä. Vanhemmat/aikuiset yhdessä opettajan kanssa toimivat tärkeinä esimerkkeinä lapselle tämän tutkiessa omia rajojaan niin kehollisesti, ryhmässä kuin omien tunteidensa tulkinnassa ja käsittelyssä.

AKROBATIA/KÄSILLÄSEISONTA

Miten käsinseisonnassa tasapainoilua kannattaa harjoitella? Mitä lihaksia kannattaa käyttää? Mihin suuntaan käsiä kannattaa kääntää? Miten voi kehittää voimaa ja liikkuvuutta kehossa?

Käsilläseisonta-tunnilla tehdään erilaisia harjoituksia, jotka parantavat käsinseisontaan nousuja, käsinseisonta-asentoa, kestävyyttä ja tasapainoilua. Käydään läpi erilaisia kehon voimaa ja liikkuvuutta kehittäviä harjoitteita, jotka ovat hyödyksi kaikille, riippumatta lajista.  Tavoitteena on opetella fyysisesti mahdollisimman kevyt ja taloudellinen käsinseisonta-asento ja tasapainoilustrategia sekä oppia oman kehon hallintaa ja ymmärystä sen kolmiulotteisuudesta. Tunnin lopussa on lyhyt vapaa hetki, jolloin osallistujat pääsevät harjoittelemaan/kokeilemaan juuri niitä akrobatiaan liittyviä liikkeitä, joita jokainen itse erityisesti haluaa kehittää (joko yksin tai pareittain). 

 

Tunneilla työskennellään sekä pareittain että yksilöllisesti ja käytetään tarvittaessa myös apuvälineitä. Tunti on avoimen tason tunti, jossa harjoituksia voidaan helpottaa tai vaikeuttaa osallistujien ja tarpeen mukaan. Tunnin tavoitteena on tarjota viikoittain treeniä oman kehon tutkimiseen ja ymmärrykseen sekä kehon voiman ja liikkuvuuden kehittämiseen. Ei muuta kuin kokeilemaan, tällä tunnilla kaikki löytävät varmasti jotain uutta opittavaa!

 

Afrofitness / ZUMBA

Zumba on tarkoitettu kaikille. Se on erittäin aerobista fitnestanssia iloisessa ilmapiirissä. Musiikki perustuu pääosin latinalaisrytmeihin ja tanssiaskeleet erilaisiin tanssimuotoihin kuten merengue, cumbia , reggaeton , salsa , hiphop , rumba, mambo , calypso , salsaton ja flamenco. 
Ensimmäistä kertaa Etelä-Savon Tanssiopistossa! Toinen tunti yhteistyössä kansalaisopiston kanssa.

 

 

Zumba

Sirkus 

MA 16:15-17:15

S1-2 Pandat, (7-10v.) 

Nicolò Lucetti 

Sali 1

MA 17:15-18:15

S3 Dramakro, (11-15v.)

Nicolò Lucetti

Sali 1

LA 10:00-11:00 

Sirkus Family, Perhesirkus 1-2 lasta (3-7v.) + aikuinen

Nicolò Lucetti

Sali 1

LA 11:15-12:15

Akrobatia/käsilläseisonta (avoin taso)

Nicolò Lucetti

Sali 2

 

Kaikki ikärajat ovat ohjeellisia. Aina voi kysellä tunneista lisää...

bottom of page