top of page

Tanssin lukiodiplomi Mikkelin Lukio/Etelä-Savon Tanssiopisto


”Lukiodiplomit tarjoavat lukion opiskelijalle mahdollisuuden osoittaa erityistä osaamistaan ja harrastuneisuuttaan eri aineissa ja aineryhmissä.  Lukiodiplomeita voi suorittaa kotitaloudessa, kuvataiteessa, käsityössä, liikunnassa, mediassa, musiikissa, tanssissa ja teatterissa.”
(OPH:n ohje) 
Etelä-Savon Tanssiopistolla on pitkä perinne Tanssin Lukiodiplomin suorittamisessa. Tanssiopistolla voi suorittaa diplomiin vaadittavat neljä kurssia:  IT06 koreografia, IT07 tunne tanssi, IT08 esiintyminen ja tekniikat sekä neljännen, Diplomikurssin, jossa ohjataan ja kootaan lukioajan kurssisuoritukset sekä kirjalliset ja taiteelliset tuotannot. 

Diplomin suorittaminen on mahdollista kaikille lukion oppilaille ja se on maksutonta. Oppilas voi osallistua halutessaan kiinnostuksensa mukaisesti vain yhdelle tai useammalle erilliselle kurssille ja saa sitten kurssista merkinnän lukion opintorekisteriin. Diplomiin tarvittaville kursseille voi myös osallistua tanssiopistossa laajaa oppimäärää suorittavat lukiolaiset ja ei-lukiolaiset, jotka saavat opinnoistaan erillisen laajan oppimäärän syventävien opintojen todistuksen mahdollisen lukiodiplomin suorittamisen lisäksi.  
Lukiodiplomin myöntää Mikkelin Lukio. Ohje lukiodiplomin suorittamisesta löytyy osoitteessa www.oph.fi/lukiodiplomit  ja sieltä kohta ”tanssin lukiodiplomi”.  Uusi kurssi aloitetaan syyskuussa 2023.  Opetus tullaan toteuttamaan hybridiopetuksena monimuotoisesti. Jos opiskelet Mikkelin Lukiossa ja/tai Etelä-Savon Tanssiopistossa ja haluat suorittaa tanssin lukiodiplomin ja/tai tanssin laajan oppimäärän, ota yhteyttä lukion kansliaan ja ESTON toimistoon.  

Lukiodiplomi:

Ma 14:30-16:00

Lukiodiplomi

Fanny+vierailijat

Teatterisali

bottom of page