SIRKUSTAIDE & temppu-PARKOUR

 

 

Etelä-Savon Tanssiopiston sirkustaiteen opetus alkoi v. 2012.  

Opiston Sirkuskoulu antaa sirkustaiteen yleisen oppimäärän mukaista opetusta.  

Opetus on tavoitteellista ja vuosittain etenevää, mikä mahdollistaa perusasioiden opettamisen perusopintojen yhteydessä ja lajikohtaiset opinnot mm. teemaopintojen yhteydessä.  

Opetuksen pohjana toimii Sirkustaiteen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma 30.6.2018.

Sirkus on esittävän taiteen ja viihteen muoto, joka voi yhdistellä useita eri sirkuslajeja.

Perinteisessä muodossaan sirkusesitys koostuu akrobaattinumeroista, jongleerausesityksistä, eläinnumeroista ja klovneriaosuuksista.

Sirkuksen perinteinen esiintymispaikka on sirkusteltta, jonka keskellä sijaitsee areena eli maneesi. Eläinnumeroista on luovuttu, tosin esittävän taiteen yksi osa on esittää eläintä, jolloin kaikki on mahdollista.  Ja että vielä opistossamme on vieraillut oikeitakin eläin-eläimiä!  Toivottavasti eläinten puuttuminen ei ole esteenä harrastuksen aloittamiseen, kuten yhdellä pienellä alkuvuosina oli.  Pettymys oli suuri, kun sirkuskoulussa ei ollutkaan leijonia ja elefantteja:) Tärkeässä roolissa perinteisessä sirkusesityksessä artistien lisäksi ovat sirkustirehtööri sekä orkesteri, joka myötäilee kaikkia ohjelmanumeroita. (Toisaalta nykyään monissa sirkuksissa ei käytetä enää live-orkestereita!!)


1970-luvulta alkaen on perinteisen sirkuksen rinnalle noussut nykysirkus, joka yhdistelee näyttämötaiteita melko vapaasti.  Tätä puolta pyrimme tasapuolisesti suosimaan omassa sirkusopetuksessamme.  

 

KAIKKI KIINNOSTUNEET, TERVETULOA KOKEILEMAAN SIRKUSOPISKELUA ja KEHITTÄMÄÄN ESTO-SIRKUSTA YHDESSÄ !

Syksystä 2020 alkaen on opistomme sirkustirehtöörinä toiminut fyysisen teatterin

MA Matilda Lindström, jonka päälajit ovat akrobatia ja klovneria.  Hän huolehtii myös osaltaan muiden lajien opintojen mahdollistamisesta.  

Sirkusosastossa toimii myös ESTOn paluumuuttaja Oulusta, tanssinopettaja AMK Sanni Parkkinen.  Tervetuloa takaisin Sanni!
Sirkus opetetaan Paukkulinnan Teatterisalissa (Sali 1)


SIRKUSRYHMÄT JA AJAT

Vauvasirkus : bébét on iloista liikkumista ja leikkiä lasten ehdoilla. Tutustumme sirkuksen mahdollisuuksiin yhdessä tekemällä. Tunti tarjoaa elämyksiä ja sopivia haasteita niin lapselle kuin aikuiselle. Kurssilla tavoitteena on vahvistaa aikuisen ja lapsen välistä sidettä ja tukea lapsen kehitystä.

PE 10.00-10.30
6kk-2v +aikuinen
Sanni Parkkinen
Sali 3

Perhesirkus : La Famiglia
Iloista liikkumista ja leikkiä lasten ehdoilla. Tutustumme sirkuksen mahdollisuuksiin yhdessä tekemällä. Tunti tarjoaa elämyksiä ja sopivia haasteita niin lapselle kuin aikuiselle. Kurssilla tavoitteena on vahvistaa aikuisen ja lapsen välistä sidettä ja tukea lapsen kehitystä. Vanhemmat/aikuiset yhdessä opettajan kanssa toimivat tärkeinä esimerkkeinä lapselle kun tämä tutkii omia rajojaan niin kehollisesti, ryhmässä kuin omien tunteidensa tulkinnassa ja käsittelyssä.

LA 11.00-12.00
1-2 lasta (3-7v)+aikuinen
Sanni Parkkinen
Sali 1

Sirkus 1 : IPANAT 
Ipanat -tunneilla tutustutaan leikin avulla eri sirkuslajeihin, kuten akrobatiaan, trampoliiniin, jongleeraukseen ja tasapainoiluun. Harjoituksissa käytetään myös mm. teatteria, pantomiimia ja musiikkia. Turvallisen ympäristön luominen ja leikkien kautta oppiminen on olennaista tunneilla. Vanhemmat voivat halutessaan osallistua tunniille. 

 

PE 17.00-17.45
IPANAT (4-6v.)
Matilda Lindström
Sali 1

Sirkus 2 : PANDAT
Tunnit painottuvat sirkusharjoitteisiin ja leikkeihin, joiden avulla lasten motoriset taidot, kuten tasapaino, liikkuminen ja välineiden käsittely kehittyvät monipuolisesti. Tunneilla harjoitellaan esimerkiksi kuperkeikkoja, kärrynpyöriä ja käsinseisontaa sekä tutustutaan sirkuslajeihin, kuten jongleeraukseen, pariakrobatiaan, trampoliiniin ja tasapainopuomin kävelyyn. 


PE 16.00-17.00
PANDAT (7-10v)
Matilda Lindström
Sali 1


Sirkus 3 & 4 : DRAMAKA 3 & DRAMAKA 4
Keskitason tunneilla syvennetään sirkuslajien osaamista oppilaan omien lajipainotusten mukaisesti. Lattia-akrobatiaharjoitukset sisältävät mm. kuperkeikkoja, kärrynpyöriä, käsinseisontaa, pääseisontaa, siltakaadon sekä käsinseisontakuperkeikan ja perhosenpotkun harjoittelua.  Jatketaan myös pariakrobatian harjoituksia.

Sirkusharjoitteisiin kuuluu lisäksi mm. jongleeraus, diabolo, tasapainoilu puomilla, yksipyöräset.  Kehonhuolto ja voimaharjoittelu ovat tärkeä osa harjoituksia. Oppilaat harjoittelevat myös ilmaisua ja esiintymistä.  Näytöksiin valmistettava esitys tehdään oppilaiden valitsemassa lajissa, vahvuuksia korostetaan, kaikki pääsevät esille.   

PE 17.45-19.00
DRAMAKA 3 (11-14v)
Matilda Lindström
Sali 1

LA 12.15-13.45

DRAMAKA 4 (Dramaka & Jonkat)

Teemaopinnot (8 + 8 kertaa, päivät ilmoitetaan erikseen)

Matilda Lindström, Sanni Parkkinen + vierailijat

Sali 1

PARKOUR-RYHMÄT JA AJAT


temppu PARKOUR:   Parkour 1: 4Park & Parkour 2: ProPark
Keskeistä parkourissa on harrastajan kohtaamien fyysisten ja emotionaalisten esteiden ylitys. Parkour on liikuntalaji, jossa pyritään liikkumaan mahdollisimman sulavasti, nopeasti ja tehokkaasti paikasta toiseen.  Parkouriin kuuluu erilaisia alkuperäisiä tai muista lajeista lainattuja liikkeitä, kuten hyppyjä, laskeutumisia, ylityksiä ja alituksia.  Laji vaatii myös tekniikkaa, tasapainoa, voimaa, kestävyyttä ja liikkuvuutta.  
Lajissa pyritään hyödyntämään kaikkia ympäristön esineitä ja rakenteita nopeaan ja sulavaan liikkeeseen.  Lisäksi harjoitellaan liikkumista ryhmässä paikasta toiseen yhteisellä tavalla, juoksemalla, kiiveten, ylittäen, hypyillä, tasapainoilulla, yms.  Ympäristön kaiteita, muureja ja seiniä ei nähdä esteinä, vaan ne kannattelevat ja mahdollistavat etenemistä. Tavoitteena on mahdollisimman suora eteneminen pisteestä A pisteeseen B. 

 

 


Parkour-tunneilla opetellaan parkouriin liittyviä perustekniikoita, kuten seinäjuoksu eli wallrun, seinäponnistus eli tic tac, presit ja landit, kissanloikka eli kätti, eri ylitykset ja alitukset.  Käydään  läpi lukuisia hauskoja parkour pelejä,  joissa käytetään omaa mielikuvitusta esteiden ylittämiseen/alitukseen. Harjoitellaan sisätiloissa ja sään salliessa myös ulkona. Painopisteenä tunneilla ovat motoriset perustaidot, yhdessä tekeminen, omien rajojen ja oman taitotason tiedostaminen, minä pystyn -tunteen kasvattaminen ja omien vahvuuksien löytyminen. 


4Park ja ProPark- tunneille voi tulla ilman aikaisempaa kokemusta lajista. Molemmissa ryhmissä tavoite on loppukaudella kuvata ryhmän itsensä suunnittelema parkour -video Mikkelin keskustassa. Myös esiintymiset sisätiloissa ovat mahdollisia  syys- ja kevätkauden lopussa. 


PE 15.00-16.00        
4Park (10-12v)        
Matilda Lindström        
Sali 1            

 

PE 19.00-20.00

ProPark yli 13v

Matilda Lindström

Sali 1