SIRKUS /AKROBATIA / PARKOUR

 

SIRKUSTAIDE                                               

Etelä-Savon Tanssiopiston sirkustaiteen opetus alkoi v. 2012.  Opiston Sirkuskoulu antaa sirkustaiteen yleisen oppimäärän mukaista opetusta.  Opetus on tavoitteellista ja vuosittain etenevää, joka mahdollistaa perusasioiden opettamisen perusopintojen yhteydessä ja lajikohtaiset opinnot mm. teemaopintojen yhteydessä.  Opetuksen pohjana toimii Sirkustaiteen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma 30.6.2018.

Sirkus on esittävän taiteen ja viihteen muoto, joka voi yhdistellä useita eri sirkuslajeja. Perinteisessä muodossaan sirkusesitys koostuu akrobaattinumeroista, jongleerausesityksistä, eläinnumeroista ja klovneria osuuksista. Sirkuksen perinteinen esiintymispaikka on sirkusteltta, jonka keskellä sijaitsee areena eli maneesi.  Eläinnumeroista on pitkälti luovuttu, tosin esittävän taiteen yksi osa on esittää eläintä, jolloin kaikki on mahdollista. Toivottavasti eläinten puuttuminen ei kuitenkaan ole esteenä harrastuksen aloittamiseen, kuten yhdellä pienellä sirkustelijalla joskus alkuvuosina oli; pettymys oli suuri, kun meillä ei sirkuskoulussa ollutkaan leijonia ja elefantteja!
Tärkeässä roolissa perinteisessä sirkusesityksessä ovat artistien lisäksi sirkustirehtööri sekä orkesteri, joka myötäilee kaikkia ohjelmanumeroita, joskaan monissa sirkuksissa ei enää nykyään käytetä live-orkestereita!

1970-luvulta alkaen on perinteisen sirkuksen rinnalle noussut nykysirkus, joka yhdistelee näyttämötaiteita melko vapaasti.  Tätä puolta pyrimme tasapuolisesti suosimaan omassa sirkusopetuksessamme. 

Syksystä 2020 alkaen on opistomme sirkustirehtöörinä toiminut fyysisen teatteri MA Matilda Lindström, jonka päälajit ovat akrobatia ja klovneria.  Matilda opettaa muitakin sirkustaiteen lajeja, kuten jongleerausta ja vastaa Perhesirkuksesta. Lisäksi hän aloittaa tänä keväänä uuden Kässäri-tunnin, joka sopii hyvin oheisharjoitukseksi kaikille tanssijoille ja sirkustelijoille. Sirkusosaston toisena opettajana toimii tanssinopettaja AMK Sanni Parkkinen. Sannin ohjauksessa treenaavat vauvasirkuslaiset ja lisäksi tanssiakrobatiaryhmä Akita.
Kaikki sirkus-tunnit pidetään Paukkulinnan isossa alasalissa (Teatterisali). 

 

SIRKUSRYHMÄT JA AJAT 

 

VAUVASIRKUS : bébét on iloista liikkumista ja leikkiä lasten ehdoilla. Tutustumme sirkuksen mahdollisuuksiin yhdessä tekemällä. Tunti tarjoaa elämyksiä ja sopivia haasteita niin lapselle kuin aikuiselle. Kurssilla tavoitteena on vahvistaa aikuisen ja lapsen välistä sidettä ja tukea lapsen kehitystä. Vauvasirkus toteutetaan kurssimuotoisena (noin x 5 jaksoissa).

PE 10.00-10.30
6kk-2v +aikuinen
Sanni Parkkinen
Sali 1

PERHESIRKUS : La Famiglia
Iloista liikkumista ja leikkiä lasten ehdoilla. Tutustumme sirkuksen mahdollisuuksiin yhdessä tekemällä. Tunti tarjoaa elämyksiä ja sopivia haasteita niin lapselle kuin aikuiselle. Kurssilla tavoitteena on vahvistaa aikuisen ja lapsen välistä sidettä ja tukea lapsen kehitystä. Vanhemmat/aikuiset yhdessä opettajan kanssa toimivat tärkeinä esimerkkeinä lapselle tämän tutkiessa omia rajojaan niin kehollisesti, ryhmässä kuin omien tunteidensa tulkinnassa ja käsittelyssä.

LA 11.00-12.00
1-2 lasta (3-7v) + aikuinen
Matilda Lindström
Sali 1

SIRKUS 1-2 / PANDAT

Tunnit painottuvat sirkusharjoitteisiin ja leikkeihin, joiden avulla lasten motoriset taidot, kuten tasapaino, liikkuminen ja välineiden käsittely, kehittyvät monipuolisesti. Tunneilla harjoitellaan esimerkiksi kuperkeikkoja, kärrynpyöriä ja käsinseisontaa sekä tutustutaan sirkuslajeihin, kuten jongleeraukseen, pariakrobatiaan, trampoliiniin ja tasapainopuomilla kävelyyn. Harjoituksissa voidaan käyttää myös mm. teatteria, pantomiimia ja musiikkia. Turvallisen ympäristön luominen ja leikkien kautta oppiminen on olennaista tunneilla.


PE 17.00 – 18.00
PANDAT (6-10 v.)
Matilda Lindström
Sali 1

 

SIRKUS 3 / DRAMAKA
Keskitason tunneilla syvennetään sirkuslajien osaamista oppilaan omien lajipainotusten mukaisesti. Lattia-akrobatiaharjoitukset sisältävät mm. kuperkeikkoja, kärrynpyöriä, käsinseisontaa, pääseisontaa, siltakaadon, käsinseisontakuperkeikan ja perhosenpotkun harjoittelua. Lisäksi jatketaan ja syvennetään pariakrobatian harjoituksia. Sirkusharjoitteisiin kuuluu lisäksi mm. jongleeraus, diabolo, tasapainoilu puomilla, yksipyöräisillä ajaminen.  Kehonhuolto ja voimaharjoittelu ovat tärkeä osa harjoituksia. Oppilaat harjoittelevat myös ilmaisua ja esiintymistä.  Näytöksiin valmistettava esitys tehdään oppilaiden valitsemassa lajissa, jokaisen omia vahvuuksia korostetaan ja kaikki pääsevät esiintymään.  

PE 16.00 -17.00
DRAMAKA (11-15v)
Matilda Lindström
Sali 1

PARKOUR   / 4Park


Keskeistä parkourissa on harrastajan kohtaamien fyysisten ja emotionaalisten esteiden ylitys.  Parkour on liikuntalaji, jossa pyritään liikkumaan mahdollisimman sulavasti, nopeasti ja tehokkaasti paikasta toiseen.  Parkouriin kuuluu erilaisia alkuperäisiä tai muista lajeista lainattuja liikkeitä, kuten hyppyjä, laskeutumisia, ylityksiä ja alituksia.  Laji vaatii myös tekniikkaa, tasapainoa, voimaa, kestävyyttä ja liikkuvuutta. 
Lajissa pyritään hyödyntämään kaikkia ympäristön esineitä ja rakenteita nopeaan ja sulavaan liikkeeseen.  Lisäksi harjoitellaan liikkumista ryhmässä,  paikasta toiseen ja yhteisellä tavalla, juoksemalla, kiiveten, ylittäen, hypyillä, tasapainoilulla, yms.  Ympäristön kaiteita, muureja tai seiniä ei nähdä esteinä, vaan ne toimivat etenemistä kannattelevina elementteinä.  Parkourissa on tavoitteena mahdollisimman suora eteneminen pisteestä A pisteeseen B.

Tunneilla opetellaan parkouriin liittyviä perustekniikoita, kuten seinäjuoksu eli wallrun, seinäponnistus eli tic tac, presit ja landit, kissanloikka eli kätti, erilaiset ylitykset ja alitukset.  Lisäksi käydään läpi lukuisia hauskoja parkour-pelejä,  joissa käytetään omaa mielikuvitusta esteiden ylittämiseen/alitukseen. Harjoitellaan sisätiloissa ja sään salliessa myös ulkona. Painopisteenä tunneilla ovat motoriset perustaidot, yhdessä tekeminen, omien rajojen ja oman taitotason tiedostaminen, minä -pystyvyyden tunteen kasvattaminen ja omien vahvuuksien löytäminen.

4Parkiin voi tulla ilman aikaisempaa kokemusta lajista. Ryhmässä on tavoitteena loppukaudella kuvata ryhmän itsensä suunnittelema parkour video jossain Mikkelin keskustassa, sopivassa kaupunkiympäristössä. Myös esiintymiset sisätiloissa ovat mahdollisia opiston syys- ja kevätnäytöksissä.

PE 15.00-16.00                                               
4Park (10-12v)                                               
Matilda Lindström                                        
Sali 1


KÄSSÄRI

Uusi käsinseisonta, voima ja liikkuvuus-tunti!
Miten käsinseisonnassa tasapainoilua kannattaa harjoitella? Mitä lihaksia kannattaa käyttää? Mihin suuntaan käsiä kannattaa kääntää? Miten voi kehittää voimaa ja liikkuvuutta kehossa?

Kässäri-tunnilla tehdään erilaisia harjoituksia, jotka parantavat käsinseisontaan nousuja, käsinseisonta-asentoa, kestävyyttä ja tasapainoilua. Käydään läpi erilaisia kehon voimaa ja liikkuvuutta kehittäviä harjoitteita, jotka ovat hyödyksi kaikille, riippumatta lajista.  Tavoitteena on opetella fyysisesti mahdollisimman kevyt ja taloudellinen käsinseisonta-asento ja tasapainoilustrategia sekä oppia oman kehon hallintaa ja ymmärystä sen kolmiulotteisuudesta. Tunnin lopussa on lyhyt vapaa hetki, jolloin osallistujat pääsevät harjoittelemaan/kokeilemaan juuri niitä akrobatiaan liittyviä liikeitä, joita jokainen itse erityisesti haluaa kehittää (joko yksin tai pareittain). 

 

Tunneilla työskennellään sekä pareittain että yksilöllisesti ja käytetään tarvittaessa myös apuvälineitä. Tunti on avoimen tason tunti, jossa harjoituksia voidaan helpottaa tai vaikeuttaa osallistujien ja tarpeen mukaan. Tunnin tavoitteena on tarjota viikoittain treeniä oman kehon tutkimiseen ja ymmärrykseen sekä kehon voiman ja liikkuvuuden kehittämiseen.  Kässäri-tunneilla ei harjoitella esitystä kevätnäytöstä varten, joten ei haittaa, jos et pääse joka kerta paikalle. Ei muuta kuin kokeilemaan, tällä tunnilla kaikki löytävät varmasti jotain uutta opittavaa!

 

LA klo 12.15 – 13.30

KÄSSÄRI (yli 7 v. avoin)
Matilda Lindström
Sali 1