TANSSILAJIT

Vauva- ja taaperotanssi 0-3 v.
Vauva- ja taaperotanssi on lapsen ja vanhemman tanssillista vuorovaikutusta ja yhdessäoloa, johon kuuluu oleellisena osana mm. liike, tilankäyttö, ääni, musiikki ja rytmi. Tanssitunnilla pääsee valssailemaan yhdessä lapsen kanssa ja loruttelemaan ja laulelemaan yhdessä muun ryhmän kanssa.

Lastentanssi-ilmaisu/alkeisbaletti 4-6 v.
Leikinomaisessa muodossa tutustutaan tanssin perusteisiin, työskentelyyn ryhmässä, parin kanssa ja yksitellen. Opitaan hahmottamaan muotoa, tilaa, musiikkia ja rytmiä. Varhaisiän tanssiopinnoissa kehitetään lapsessa olevaa luovuutta, oman kehon tuntemusta sekä ohjataan kannustamalla tavoitteellisen tanssinopetuksen piiriin.

 

Tanssieskari, valmentava luokka  6-7 v.
Varhaisopintojen viimeisellä luokalla opetukseen kuuluu myös ikäkaudenmukaisten oppisisältöjen lisäksi nykytanssin ja baletin alkeet.

 

Baletti  6-10 v.
Harjoitellaan klassisen baletin perusliikkeitä tanko-ja keskilattiatyöskentelyn avulla. Opiskellaan oikean kehon asennon löytymistä, lihasvoimaa ja notkeutta, harjoitellaan musikaalista liikkeen suorittamista ja rytmin hahmottamista.
Luokat 1-2

 

Baletti alkaen 11 v.
Tunneilla käydään läpi klassisen baletin liikemateriaalia tankotyöskentelynä sekä keskilattialla tapahtuvin harjoittein. Tunneilla työstetään vartalon oikeaa asentoa ja hallintaa, venyvyyttä ja jalkatyöskentelyä, linjausta, koordinaatiota sekä musiikin ja liikkeen kohtaamista tanssillisessa ilmaisussa.
Luokat 3-7

 

Karakteritanssi alkaen 11 v.
Tunneilla opetetaan eri maiden kansantansseihin pohjautuvia tansseja balettitekniikkaa hyödyntäen. Mm. espanjalaiset, unkarilaiset ja venäläiset ovat osa opetusta.  Kurssimuotoinen. 

Nykybaletti alkaen 11 v.
Nykytanssitekniikan oheen tarkoitettu tunti, jolla pyritään hyödyntämään baletin sanastoa ja linjausta nykytanssijoille. Korostetaan samoja asioita kuin varsinaisessa balettitreenauksessa, mutta nykytanssin näkökulmasta.

 

Nykytanssi alkaen 8 v.
Tunneilla harjoitetaan modernin tanssin, jazzin sekä muiden uudempien tanssityylien mukaisesti tanssitekniikkaa, askel- ja liikesarjoja, koordinaatiota ja rytmissä liikkumista ikäkaudelle sopivassa muodossa. Musiikin ja rytmin yhdistäminen liikkeisiin sekä notkeus ja voima kuten myös tilassa liikkuminen kuuluvat tunnin ohjelmaan. Luovien harjoitusten ja improvisaation kautta pyritään löytämään oma keho ja sen mahdollisuudet sekä lisätään rohkeutta ilmaista itseään liikkeen avulla.
Luokat 1-10

 

Jazz alkaen 10 v.
Tunneilla opetettava tekniikka pohjautuu jazztanssin eri tekniikoihin ja haasteelliseen rytmiikkaan. Harjoitellaan mm. eri kehonosien isolaatiota ja koordinaation jazzin rytmissä ja vauhdikkaassa tunnelmassa.

 

Street 1, 7-9 v. ja Street alkaen 10 v.
Street on nuorten omasta kulttuurista lähtenyt laji, jossa lihasten hallinta ja kehon monipuolinen harjoittelu ovat pääosassa. Street pitää sisällään useita eri ns. oldschool-tyylejä kuten hip-hop, locking & popping ja funk. Nämä yhdistyvät nuorille mielekkäässä muodossa.
Luokat 1-5. ST5 on erikoisryhmä, joka suuntautuu ohjelmiston laatimiseen ja esityksiin.  Ryhmään tulevat tanssijat sitoutuvat pitkäjänteiseen ja aktiiviseen harjoitteluun.

 

Showtanssi alkaen 7 v.
Showtanssinopetus yhdistää street-dancea ja showjazzia ja RB-tanssia haastavalla tavalla. Tanssitunnilla tutustutaan nuorten tanssikulttuuriin vauhdikkaassa ilmapiirissä. Tunneilla painotetaan koordinaatiota sekä kehonhallintaa nuorten suosimilla metodeilla.

 

Junnubreak 5-10 v.
Breakdancesta kiinnostuneille pojille (ja tytöille) tarkoitettu ryhmä, jossa käydään läpi breakdance-alkeita sekä akrobaattisia tehtäviä ikäkaudelle sopivassa muodossa.

 

Breakdance alkaen 10 v.
Breakdance on lihaskuntoa ja koordinaatiota kehittävää tanssia, jossa myös akrobatialla on suuri merkitys. Rytmi ja hauskuus sekä ajanilmiötanssi ovat breikkaukseen liitettäviä termejä. Aikaisempi harrastuneisuus on toivottavaa, ei välttämätöntä. Tunneilla harjoitellaan breakdancen perusasioita: Toprock, uprock, drops, footworks, spins, freezes, power moves.

 

Breakdance, edistyneet, koreografia
Pitkään harrastaneille tai valmiudet omaaville henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti etenevä tunti. Kehitetään tanssijoiden taidollisia ja koreografisia valmiuksia. Perustetaan esiintyjäryhmä.

 

Repertoaari, erikoiskoulutusluokat
Tunneilla harjoitellaan klassisia ja/tai uusia nykykoreografioita. Tuntien ajankohdat saattavat vaihdella.

 

Aikuisosasto
Tarjoamme aikuisille tunteja mm. jazzissa, baletissa, show ja street tansseissa, itämaisessa tanssissa ja latinalaistansseissa. Tunneille ei ole yläikärajaa. Tunneilla treenataan tanssia kannustavassa ja mielekkäässä muodossa. Erityisesti huomioidaan kehonhuollollinen näkökulma.

 

Strecthing/Kehonhuolto
Baletin ja nykytanssin tueksi pidettävä kehon linjauksia ja huoltoa kehittävä tunti, jossa harjoitteet tehdään yleisimmin lattiatasossa.

 

Show/Musikaalitanssi  

Musikaalitanssi on nimensä mukaisesti musikaalihenkinen tanssitunti, jossa valmistetaan tunnettuihin musikaalisävelmiin erilaisia koreografioita.  

 

Latinohips ®

Iloinen ja vauhdikas, ryhmän mukaan muokattava, sopivasti haastava tanssitunti, joka sopii kaikille lattari-tansseista kiinnostuneille. Tunnilla soi pääasiassa espanjankielinen musiikki ja myös tunnilla tanssittavat lajit ovat espanjalaiselta kielialueelta , mm. salsa, cha cha, samba, merengue, jive, bacchata ja reggaeton. Tunnilla harjoitellaan em. tanssien perusaskelia, tanssitaan kokonaisia, helppoja koreografioita tai niiden osia ja saadaan samalla muavasti liikettä lantionn ja keskivartaloon. Peruskoreografiat eivät sisällä vaikeita käännöksiä tai suunnan muutoksia, joten kokematonkin tanssija pysyy niissä mukana. Edistyneemmät saavat haastetta ottamalla tanssiin mukaan enenmmän käsien liikkeitä ja vartalon käyttöä.

Latinohips IISI -päiväryhmä on ns. matalankynnyksen tunti , jossa edetään perusyhmää (iltaryhmä) rauhallisemmin. IISI-ryhmä sopii esim. eläkeläisille tai vuorotyöläisille, jotka eivät pysty aina osallistumaan tunnille.

(Latinohips on kurssimuotoinen ja järjestetään yht.työssä kansalaisopiston kanssa)

Sirkus

Opiskelussa on tavoitteena, että oppilas tutustuu sirkus taiteeseen/fyysiseen teatterin eri lajeihin ja niiden ilmaisu muotoihin kuten akrobatia, tasapainoilu ja jongleeraus, slapstick, liikkumisen ilmaisu ja mielikuvitus, hahmojen ja tarinan löytäminen muun muassa clown- ja naamio-teatteri muotojen avulla. Oppilaat saavat fyysisten taitojen harjoittelun ja kehittämisen kautta opittua tarvittavat tiedot ja taidot jotta löytäisivät oman kaltaisen ilmaisumuodonsa ja niin kehittyä fyysiseksi taiteilijaksi. Näissä tunneissa keskipisteinä ovat rohkeus, leikkimisen ilo, kehontietoisuus ja taiteen vapaus. Oppilas osallistuu esitysten suunnitteluun ja toteutukseen.   


OPETUSSUUNNITELMAT / TAITEEN PERUSOPETUS


Laaja oppimäärä
Koulu antaa vuositasolla etenevää tavoitteellista taiteen perusopetusta tanssin alueella. Laajan oppimäärän mukaisen opetuksen tavoitteena on luoda oppilaalle mahdollisuus harrastaa tanssia pitkäjänteisesti ja saada opinnoista todistus, sekä antaa taidolliset ja tiedolliset edellytykset hakeutua myös tanssin jatko-opintoihin. Opetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle monipuolinen käsitys tanssista ja siihen liittyvistä ilmiöistä. Opetus tukee oppilaan henkistä kasvua, luovuutta ja taitoja. Oppilaan kehittymistä tuetaan hänen omista lähtökohdistaan.

Rakenne
Opinnot jaetaan Varhaisiän opintoihin (4-7 v), perusopintoihin (8-15 v) ja syventäviin opintoihin (15-19). Laajan oppimäärän perusopinnot suoritetaan enintään 6 vuodessa kuten myös syventävät opintoihin käytetään enintään 6 vuotta.

Arviointi
Arvioinnin tehtävänä on tukea oppilaan edistymistä tanssiopinnoissa. Arviointi on kannustavaa ja ohjaa opiskelun tavoitteiden asettamista. Tärkeää on ohjata tanssinopiskelijaa myös itsearviointiin. Laajan oppimäärän perusopintojen suorittamisen jälkeen oppilas saa perusopintojen päättötodistuksen, jossa on sanallinen arvio. Tämän jälkeen siirrytään syventäviin tai yleisen opintoihin. Kun laajan oppimäärän tuntimäärät ovat täynnä ja oppilas on tehnyt päättötyönsä, hän saa syventävien opintojen päättötodistuksen.

Yleinen oppimäärä
Yleisen oppimäärän opetuksen tavoitteena on saada oppilas kokemaan tanssin ja liikunnan iloa. Opetuksen tavoitteena on myös antaa elämyksiä, saada oppilas kokemaan ja ymmärtämään tanssia oman fyysisen toimintansa sekä luovuutensa kautta. Toiminnassa luodaan pohjaa kulttuurimyönteisyydelle ja elinikäiselle oppimiselle. Itsensä ilmaiseminen ja esiintyminen ovat tärkeä osa tanssinopiskelua. Valitsemassaan tanssilajissa oppilaat kehittävät tanssiteknistä osaamista ja taiteellista ilmaisua, sekä tutustuvat tanssilajin perusliikemateriaaliin ja terminologiaan.

Rakenne
Opinnot koostuvat opintokokonaisuuksista. Oppilas voi valita minkä tahansa tanssilajin ja harrastaa sitä. Yksi opetuskokonaisuus muodostuu yhden lukuvuoden pituisesta jaksosta esimerkiksi nykytanssissa. Toinen opintokokonaisuus voi muodostua vaikka streetistä. Oppilas voi opiskella useimmissa ryhmissä ja kerätä näin opintokokonaisuuksia, joita yleisen suorittamiseksi tarvitaan vähintään 10.

Arviointi
Arvioinnin tehtävät ovat samat kuin laajaa suoritettaessa. Yleisessä oppimäärässä arviointiin sisältyy erilaista palautteen antamista ja ohjausta itsearviointiin. Oppilas saa työskentelystään ja suorituksistaan sanallista palautetta koko opiskelun ajan ja 10. opintokokonaisuuden täytyttyä hän saa todistuksen, johon on merkitty kaikki suoritetut opintokokonaisuudet.

ETELÄ-SAVON TANSSIOPISTO

Seuraa

Ota yhteyttä

+358401474711

Paukkulantie 22 Mikkeli 50170