Huuma


Huumassa ilman opiskelu- ja työpaikkaa olevat 16–29-vuotiaat nuoret osallistuvat tanssityöpajoihin. Hankkeen keskiössä on nuorten osallisuuden ja kulttuurien välisen vuorovaikutuksen vahvistaminen. Osallistujat ovat sekä kantasuomalaisia että maahanmuuttajataustaisia. Hanke vahvistaa nuorten kykyä kiinnittyä osaksi opintoja ja työelämää sekä tarjoaa heille edellytyksiä merkitykselliseen elämään. Tanssityöpajoja järjestetään Kuopiossa, Mikkelissä ja Vantaalla vuosien 2019–2022 aikana. 

 

Positiivisten osallisuuden kokemusten ja innostumisen myötä nuoret oppivat taitoja, joiden avulla heidän on helpompi siirtyä opintoihin ja työelämään. Tanssityöpajat taiteen soveltavan käytön muotona vahvistavat nuorten itsetuntoa, sosiaalisia taitoja, yhteisöllisyyttä ja rohkeutta toimia. Hankkeen tavoitteena on luoda nuorelle kokemus: minä osaan ja pystyn.

 

Huuman tanssityöpajoista vastaavat osatoteuttajat Tanssiteatteri Raatikko (Vantaa), ANTI – Contemporary Art Festival (Kuopio) ja Etelä-Savon Tanssiopisto (Mikkeli). Työpajoissa käsitellään erilaisia teemoja liikkeen avulla, ja pajat huipentuvat nuorten tekemiin esityksiin ja/tai yhteisötempauksiin. Osatoteuttajat tekevät yhteistyötä Kuopion, Mikkelin ja Vantaan kuntatoimijoiden kanssa.

 

Neljäs osatoteuttaja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK) vastaa uuden arviointimenetelmän kehittämisestä.

 

Huuman tavoitteena on 225 nuoren työ- ja toimintakyvyn sekä sosiaalisen osallisuuden vahvistaminen. Hankkeessa lisätään kulttuurienvälistä vuorovaikutusta ja tuetaan nuorten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä sekä maahanmuuttajataustaisten nuorten integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan.

 

Huumassa kehitettävät toimintamallit ovat hankkeen jälkeen minkä tahansa toimijan vapaasti käytettävissä.

 

Huuma-hankkeen rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, Lasten ja nuorten säätiö sekä osallistuvat kunnat. Hanke kestää kolme vuotta, ja Suomessa hallinnoiva viranomainen on Hämeen ELY-keskus.

 

Huuma on alkanut – Lasten ja nuorten säätiö yhdistää tanssin ja tulevaisuustaidot.

Huuma-logot-vaaka-1-1500x174.png