ERIKOISKOULUTUS/KISARYHMÄT

Etelä-Savon Tanssiopisto ja Sirkuskoulu määrittelee vuosittain tarpeen mukaan erikoiskoulutusryhmiä ja kisaryhmiä, joihin toivotetaan tervetulleiksi oppilaat, jotka ovat valmiita  haasteelliseen kehittymiseen tanssin tai sirkuksen alalla.  Osa opetuksesta annetaan teemaopintoina, mutta joka vuosi on tarjolla myös opinto-ohjelmaan erikoisryhmiä.

Ryhmien kautta on mahdollisuus syventää tanssinopiskelua ja kehittyä tanssijana. Lukujärjestyksen tanssituntien lisäksi ryhmillä on omia tunteja, joilla syvennetään opittuja asioita. Ryhmissä tehtävä harjoittelu on tehokasta ja syventää oppilaan osaamista.  
Saat etenemisestä runsaasti palautetta, mikä tehostaa oppimista ja motivoi harjoittelemaan.

 

EK-ryhmät esiintyvät paljon sekä opiston omissa tapahtumissa että ulkopuolisillakin keikoilla ja katselmuksissa.  Kisaryhmät osallistuvat nimensä mukaisesti oman lajinsa eri kisoihin.  EK-ryhmäläinen kehittyy tanssijana saadessaan mahdollisuuden syventää osaamistaan ja omaa tutkimusta tanssista ja itsestä. Monen aktiivisen ja motivoituneen opiskelijan tie on myöhemmin johtanut tanssin ammattiopintoihin. 


EK-ryhmät ja kisaryhmät ovat jo ryhminä tärkeitä.  Sosiaalinen ilmapiiri, toiset tanssijat, ryhmä, yhteisöllisyys, tuki, motivaatio kehittyä, antaa tilaa toisille, tehdä yhdessä. Hyvä yhteishenki ja yhdessä tekeminen ovat keskeisiä tavoitteita ryhmien toiminnassa.
EK-ryhmiin ja kisaryhmiin kuuluminen edellyttää sitoutumista, tanssiharrastuksen priorisointia sekä sopivaa taitotasoa. Ryhmiin kuuluvan tulee EK/kisaryhmä -tunnin lisäksi iästä riippuen osallistua viikoittain 1-2 lukujärjestyksessä olevalle muulle tanssitunnille. HUOM! Tämä ei koske Fannyn ti RUSETIT N3-4 -ryhmää, johon voi osallistua myös kerran viikossa, ainoana tuntina!
Ryhmiin hakeutuminen tapahtuu ilmoittautumalla niihin ensin Hobiverin kautta ja keskustelemalla lukukauden alussa opettajan kanssa omasta mahdollisuudesta osallistua kisaryhmään. 
Kisaryhmistä laskutetaan 50€ lisämaksu / ryhmä. Lisämaksulla katetaan opettajan palkkakuluja koreografian suunnittelun, lisäharjoitusten ja kisamatkojen ajalta. Kisamatkat voivat aiheutta myös muita extramaksuja, esim. osallistumismaksut, matka- ja majoituskulut, jotka pääsääntöisesti maksaa oppilas / huoltaja itse.

Nykytanssi EK


MA 17.15-18.15        
HESUT N4-5 EK        
Fanny Gurevitsch        
Sali 1

TI 18.00-19.00
RUSETIT N3-4 EK
Fanny Gurevitsch
Sali 3

KISARYHMÄ/SHOWTANSSI

 

TI 19.00-20.00
POLARIS
Jutta Kaikkonen
Sali 1